070-7400070

Beroepsaansprakelijkheid voor ICT’ers

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT

In de praktijk merken wij dat er binnen de ICT branche het idee leeft dat het risico van beroepsaansprakelijkheid voor ICT’ers noodgedwongen zelf gedragen moet worden. Dit is absoluut onjuist. Toch wordt er geregeld gekozen dit risico uit te sluiten door middel van leveringsvoorwaarden. Iets wat potentiële opdrachtgevers kan doen beslissen te kiezen voor een concurrent die wel zekerheid kan bieden. Los van dit commerciële nadeel bestaat er ook de mogelijkheid dat een rechter een dergelijke bepaling in de voorwaarden ongeldig verklaart. Er zijn specifieke producten voor de ICT branche ontwikkeld om beroepsaansprakelijkheid voor ICT’ers af te dekken.

Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT’ers ook alweer precies?

Zoals vrijwel iedere ondernemer kan een ICT’er materiële of letselschade aan anderen veroorzaken. Dit valt onder de algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De ICT’er heeft echter een derde schadecategorie, te weten vermogensschade. Dit kan worden afgedekt met beroepsaansprakelijkheid voor ICT’ers.
Een praktijkvoorbeeld. Marco’s IT Diensten heeft een groep vaste klanten waarmee een onderhoudscontract is afgesloten. Hierbij is Marco verantwoordelijk voor het updaten van software en controleren van de besturingssystemen. Werkzaamheden die hij vanuit huis en buiten kantoortijden uitvoert. Op een avond installeert Marco een update in de administratie van groothandel Jansen. Bij het installeren plaatst Marco een verkeerd vinkje, waardoor hij akkoord gaat met een schone installatie. De volgende ochtend slaan de medewerkers van de groothandel meteen alarm. De nieuwste versie staat op de systemen, maar alle klantgegevens zijn kwijt. Marco logt vanuit huis in en ontdekt dat de update alle gegevens inclusief back-up volledig heeft gewist. Marco heeft dit uiteraard niet met opzet gedaan, maar is wel verantwoordelijk. De gehele administratie van groothandel Jansen zal herbouwd moeten worden. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Marco schakelt direct een team in die de administratie van groothandel Jansen snel komt herbouwen. Door het snelle handelen weet de verzekeraar de schade te beperken, maar deze komt desondanks neer op bijna € 200.000,-. Een fors bedrag.

Belangrijk aan dit voorbeeld is dat de verzekeraar niet puur de portemonnee trekt, maar ook zorgt voor een adequate oplossing. Dit vergroot de kans dat de relatie tussen Marco en groothandel Jansen behouden kan blijven. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de ICT’er biedt meer dekking dan slechts voor een onzorgvuldigheid als deze. Zo is er onder meer dekking voor schade door onbedoelde contractbreuk (denk aan het niet nakomen van een SLA) of bij onopzettelijke schending van een geheimhoudingsplicht van een opdrachtgever.

Voor meer informatie of voor een offerte kunt u terecht op de productpagina van beroepsaansprakelijkheid voor ICT’ers en andere beroepen.