070-7400070

Digitale Verzekeringskaart

digitale verzekeringskaart

Vanaf dit jaar kunnen consumenten in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek verzekeringsproduct zien. De 15 meest voorkomende verzekeringen zoals bijvoorbeeld de inboedel- en autoverzekering krijgen een digitale verzekeringskaart met symbolen. De bedoeling is dat de verzekeringskaart een eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling geeft van de polisvoorwaarden.

De Verzekeringskaart is primair bedoeld om de consument te helpen in de oriëntatiefase, voorafgaand aan de keuze voor een verzekering. De informatie heeft dus de meeste waarde aan het begin van dat proces. Dit kan een klant volgens het Verbond van Verzekeraars ook helpen bij gesprekken met adviseurs over complexere producten.

Vervangt de Verzekeringskaart het advies door een financieel adviseur of door een verzekeraar? Nee, de Verzekeringskaart geeft informatie over het product, maar zegt niets over de geschiktheid van dat product voor een specifieke klant. Bij adviesgevoelige producten wordt de klant hierop geattendeerd door de zin ‘vraag uw adviseur om persoonlijk advies’.

In onderstaand filmpje door het Verbond van Verzekeraars wordt de werking van de verzekeringskaart helder uitgelegd.