070-7400070

Schade in en om het huis

Bij schade aan uw woning of aan uw inboedel door bijvoorbeeld brand, inbraak of storm, is het goed om te weten wat u het best kunt doen. En hoe u de schade eventueel kunt melden.

Wat kunt u het best doen bij schade?

  • Neem zelf direct maatregelen om de schade te beperken.
  • Maak foto’s van de schade, als u die mogelijkheid heeft.
  • Neem zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice. Houd dan uw polisnummer bij de hand zodat wij u zo snel mogelijk verder kunnen helpen.

Bij brand die zo groot is dat de brandweer ter plaatse komt, schakelt de brandweercommandant een zogenaamde salvage-coördinator in. Deze zorgt o.a. voor de schademelding bij uw verzekeraar. Neem ook altijd nog contact met ons op.  Bij inbraak geldt: doe altijd aangifte bij de politie.

Als u de schade aan uw inboedel of woonhuis wilt claimen bij de verzekering, moet u hiervoor een schadeformulier invullen. Het schadeformulier valt op deze pagina te downloaden. Op het schadeformulier vult u in wat er precies gebeurt is en wat de schade is. Aan de hand hiervan bepaalt de verzekeraar of u recht heeft op een uitkering. Indien de verzekeraar het nodig acht, kan hij ook nog een schade-expert langs sturen om de schade te beoordelen. Om de schade zo goed mogelijk te kunnen beoordelen is het voor de verzekeraar van belang dat u het schadeformulier zo compleet en nauwkeurig mogelijk invult. Verder kunt u nog bewijsstukken meesturen, zoals foto’s van de schade, aankoopbewijzen of bankafschriften of garantiebewijzen.

Schade die door de inboedelverzekering wordt gedekt, wordt in principe vergoed op basis van de nieuwwaarde. Dat is het bedrag waarvoor u het beschadigde artikel destijds heeft gekocht. Hierop zijn echter een aantal uitzonderingen:

  • Bij brom- en snorfietsen vindt een uitkering plaats op basis van dagwaarde.
  • Bij zaken waarvan de dagwaarde vóór de schade minder bedroeg dan 40 procent van de nieuwwaarde, wordt ook op basis van dagwaarde vergoed
  • Zaken die niet werden gebruikt voor hetgeen voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk waren bedoeld. Zoals een oude stereoset die wordt gebruikt als bijzettafel. Hierbij wordt schade op basis van dagwaarde vergoed.

Maakt u kosten om schade aan uw inboedel te voorkomen? Dan kunt u deze vaak ook declareren bij de inboedelverzekeraar. Bijvoorbeeld als u bij een brandje gebruik maakt van een handblusser om te blussen, dan zijn de kosten voor een nieuwe handblusser of het vullen van de blusser vaak gedekt door de verzekering.

U kunt het schadeformulier insturen naar het volgende adres:
Nederlands Verzekering Centrum
t.a.v. afdeling schade
Postbus 93337
2509 AH DEN HAAG