070-7400070

Mannen plegen vaker verzekeringsfraude dan vrouwen

Mannen zijn vaker verzekeringsfraudeur dan vrouwen. Wel beginnen vrouwelijke fraudeurs op een jongere leeftijd.

Uit onderzoeksrapport van het Centrum Bestrijding Verzekeringsciminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat mannen de verzekeraar vaker oplichten dan vrouwen. Van alle fraudeurs die geregistreerd staan, is nagenoeg 70% man en een kwart is vrouw. Het overige percentage bestaat uit bedrijven.

Geregistreerde oplichters blijken het vaakst te frauderen met verzekeringen voor motorrijtuigen, gevolgd door opstal- en inboedelverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen. Fraude met reisverzekeringen komt hierna het meest voor.

Wanneer we inzoomen op de verzekeringen waarmee het meest wordt gesjoemeld, zijn mannen bij motorrijtuigen in verhouding sterk vertegenwoordigd. Vrouwelijke fraudeurs voeren dan weer de boventoon bij reisverzekeringen. Vooral bij opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen valt het op dat vrouwen op jongere leeftijd frauderen. Vooral rond hun dertigste worden vrouwen betrapt. Mannen volgen zo’n 10 jaar later.

Kijkend naar absolute aantallen wonen de meeste fraudeplegers in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Dit zijn qua inwoneraantal ook de meest bevolkte provincies in Nederland. Echter kijkend naar het aantal frauderegistraties per 10.000 inwoners geeft het een ander beeld. Relatief gezien wonen dan in Flevoland de meeste verzekeringsfraudeurs. In Friesland wonen er het minst verzekeringsoplichters.

Verzekeraars hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om fraude met verzekeringen te voorkomen en te bestrijden. Om zich hiertegen beter te bewapenen wil het CBV zich met dit onderzoek een beter beeld vormen van verzekeringsfraude. Hiervoor zijn miljoenen claimregistraties gecombineerd met gegevens van over ruim 17.500 personen die in het landelijk waarschuwingssysteem van verzekeraars staan. Het vroeg herkennen van fraudesignalen en het voorkomen van fraude is in het belang van alle integere verzekerden. Hiermee kunnen honderden duizenden euro’s worden bespaard. Door verzekeringsfraude zijn huishoudens jaarlijks vermoedelijk 100 euro meer kwijt aan premie dan nodig.