070-7400070

Nieuwe regeling schadevrije jaren

Vanaf 1 januari 2016 is de nieuwe regelgeving omtrent schade vrije jaren ingegaan. De bedoeling is dat deze nieuwe regeling voor meer duidelijkheid zorgt. Het was niet altijd even duidelijk hoeveel jaren je terugviel bij een schadeclaim. Sinds 1 januari dit jaar hanteren alle verzekeraars dezelfde regels bij schadeclaims en is de terugval bij iedere verzekeraar gelijk.

Dit reglement is door het Verbond van Verzekeraars ontwikkeld. Zij hebben een standaard tot stand gebracht waarin is bepaald hoeveel terugval in schadevrije jaren er is na het indienen van een claim. Het doel van de regeling is dat de manier waarop schadevrije jaren worden opgebouwd en verloren bij iedere verzekeraar hetzelfde is. Ook wordt het hierdoor makkelijker om over te stappen tussen verzekeraars.

Wat houdt de nieuwe standaard voor schadevrije jaren in?

Voor opgebouwde schadevrije jaren kunnen verzekeraars korting verstrekken. Zij mogen wel zelf de hoogte van de korting bepalen en hier zelf een tabel voor opstellen. Deze kortingstabel heet de bonus-malusladder en is altijd terug te vinden in de polisvoorwaarden van je verzekering.

Er bestaan ook schades waarbij er geen terugval plaatsvindt in het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Welke schades dit zijn, is ook door het Verbond van Verzekeraars vastgesteld. Dit zijn schades door brand, hagel, diefstal of verduistering, inbraak, schade door aanrijding met een wild dier, joyriding, schade ontstaan door een luchtvaartuig, schade door vervoer van gewonde personen en ruitschade.

In principe dient de verzekeraar het aantal schadevrije jaren op het polisblad te vermelden. Wanneer je de autoverzekering beëindigt, moet de verzekeraar een royementsverklaring toesturen waarop de schadevrije jaren staan.