070-7400070
bootverzekering

Bootverzekering

Bereken hier de premie voor uw bootverzekering en vergelijk automatisch meerdere verzekeraars. Door vergelijking van de premie & van de polisvoorwaarden kunt u voor uzelf altijd de beste of voordeligste verzekeraar kiezen.

Bereken uw premie

Het verzekeren van uw boot

Het aanschaffen van een boot loopt al snel onwijs in de papieren. Het is daarom belangrijk om uw boot goed te verzekeren. Er kan veel met uw boot gebeuren. Uw boot kan bijvoorbeeld beschadigen of worden gestolen. Naast de schade aan uw boot is het erg belangrijk om u te verzekeren voor schade die u aan anderen kunt toebrengen. Deze schade kan (zeker bij letsel) flink oplopen.

Welke risico’s kunt u met een bootverzekering afdekken?

  • Wettelijke aansprakelijkheidsdekking (WA)
  • WA + Brand
  • WA + Diefstal
  • WA + Brand + diefstal
  • WA + Casco

Aansprakelijkheid voor uw boot

Kiest u voor een wettelijke aansprakelijkheidsdekking? Dan bent u verzekerd voor schades waarvoor u aansprakelijk bent. Het gaat enkel om schade die u aan andere toebrengt, schade aan uw eigen boot is niet verzekerd. Deze dekking is te vergelijken met een wettelijke aansprakelijkheidsdekking van een autoverzekering.

Waaraan kunt u schade met uw boot toebrengen? Dit valt onder te verdelen in materiële en letselschade.

Materiële schade
Bij materiële schade gaat het om kapotte spullen/zaken. De behandeling bij een maatschappij kost meestal weinig moeite. Bij materiële schade kunt u denken aan andere boten en de bijbehorende accessoires.

Letselschade
Loopt een persoon schade op aan zijn of haar lichaam? Dan is er sprake van letselschade. Het is erg belangrijk dat dit soort schades zorgvuldig wordt afgehandeld. Het gaat vaak om gevoelige en ingewikkelde situaties. Doordat dat complexiteit bij letselschades hoger ligt kan de schadebehandeling langer duren. Dit komt doordat de schade moeilijk is vast te stellen. Hoe groot de schade van een slachtoffer daadwerkelijk is, kan vaak pas goed beoordeeld worden als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Schade aan uw boot

Brandverzekering
Dit onderdeel biedt dekking voor schade die wordt veroorzaakt door brand, blikseminslag, ontploffing en zelfontbranding.

Diefstalverzekering
Dit onderdeel van de verzekering biedt dekking voor diefstal, verduistering en vermissing van uw boot. Vaak vallen ook schades door Joy-varen en braakschade aan het vaartuig onder de dekking.

Brand/diefstalverzekering
Dit is een combinatie van de bovenstaande brand en diefstal dekking.

Cascoverzekering
Een cascoverzekering dekt naast de aansprakelijkheidsschade ook schade aan uw eigen vaartuig. Dit is schade door brand, aanvaring, vandalisme of diefstal. De verzekeraar zorgt ervoor dat schade door dit soort gebeurtenissen wordt vergoed. Niet alleen uw vaartuig zelf is dan verzekerd, maar ook schade aan uw spullen in, aan en op uw vaartuig. Welke spullen precies verzekerd zijn leest u in de polisvoorwaarden.

Eigen risico en opzet
Voor bovenstaande dekkingen kan een eigen risico gelden. Nooit worden schades vergoed die door verzekerde opzettelijk zijn veroorzaakt.

Aanvullende verzekeringen

Ongevallenverzekering
Ook kunt u meestal een ongevallenverzekering afsluiten. Het kan zijn dat deze dekking is meeverzekerd op uw WA-cascoverzekering. Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de opvarenden door een ongeval. Hoe hoog deze uitkering is leest u in de polisvoorwaarden van uw bootverzekering.

Rechtsbijstandverzekering
Het kan gebeuren dat u met uw boot in een geschil terecht komt. Dit kan bijvoorbeeld doordat u een aanvaring heeft met een andere boot of een werkzaamheid niet naar behoren is uitgevoerd. Een rechtsbijstandverzekering voor uw boot biedt u hulp bij het oplossen van het geschil. Het moet hierbij gaan om een geschil dat nog niet bestond bij het sluiten van deze verzekering.

Wij werken o.a. samen met:

nationalenederlanden europeesche unigarant