070-7400070
boot aansprakelijkheidsverzekering verplicht

Veelgestelde vraag

Is een aansprakelijkheidsverzekering voor boten verplicht?

In Nederland is een aansprakelijkheidsverzekering voor vaartuigen in principe niet verplicht. Wel kan het zijn dat er bij wedstrijden, jachthavens etc. door een beheerder of organisatie de WA-dekking verplicht wordt gesteld.

In het buitenland ligt dit soms anders. In een aantal landen bestaat er wel een verplichting om de wettelijke aansprakelijkheid af te dekken via een verzekering. Tevens heeft u in deze landen een internationaal verzekeringsbewijs nodig. Gaat in het buitenland varen? Vraag ons of een wettelijke aansprakelijkheidsdekking verplicht is voor het betreffende land.

Meestal is de wettelijke aansprakelijkheid dus niet verplicht, maar echter wel heel belangrijk! Vooral bij letselschades kunnen de kosten erg oplopen.