070-7400070
boot aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Veelgestelde vraag

Is mijn boot op mijn aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren verzekerd?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) biedt soms dekking voor schade veroorzaakt door een vaartuig waarbij de motor minder dan 4 pk heeft en/of een zeil kleiner dan 16m2 heeft. Wordt niet aan beide vereisten voldaan, dan is dit risico nooit verzekerd. Of dit zo is hangt af van de verzekeraar.

Door deze twee vereiste vallen de meeste boten niet onder de dekking van de AVP. Het antwoord is dus niet voor iedereen hetzelfde! Mocht u willen of uw boot op uw AVP is verzekerd en voor welke gebeurtenissen, dan zoeken wij dit graag voor u uit.

Schade aan uw boot zelf (casco) is nooit op een AVP verzekerd.