070-7400070
doorlopende annuleringsverzekering

Doorlopende annuleringsverzekering

Bereken bij ons de premie voor uw doorlopende annuleringsverzekering en vergelijk automatisch een groot aantal reisverzekeraars. Door vergelijking van de premie & van de polisvoorwaarden kunt u voor uzelf altijd de beste of voordeligste annuleringsverzekering uitkiezen.

Bereken uw premie

Waarom een doorlopende annuleringsverzekering?

Wanneer u een reis boekt, denkt u waarschijnlijk niet aan de kans dat u niet op vakantie zou kunnen of eerder terug moet komen, doordat een naast familielid ernstig ziek raakt of komt te overlijden. Dit is begrijpelijk, maar wanneer het wel gebeurt, wat dan? Een doorlopende annuleringsverzekering biedt dekking voor kosten die u op vakantie maakt door een gedekte gebeurtenis. Ook bieden zij een vergoeding voor de gehele reis of de resterende dagen, dat u niet van uw vakantie heeft kunnen genieten.

U ontvangt een vergoeding wanneer u schade oploopt door een gedekte gebeurtenis, maar wat zijn die gedekte gebeurtenissen? Wanneer heeft u recht op een vergoeding? Wij leggen uit hoe het meestal is geregeld. Uiteraard is dit per verzekeraar anders dus is het verstandig altijd de voorwaarden na te lezen.


Bij de meeste verzekeraars ontvangt een vergoeding bij:

 • Voortijdige einde of onderbreking van uw reis door een ziekenhuisopname;
 • U heeft meer dan 8 uur vertraging en reist met een vliegtuig, boot of trein.

In de volgende gevallen krijgt u alleen een vergoeding bij een gedekte gebeurtenis:

 • Het annuleren van uw reis;
 • Uitstel van de vertrekdatum;
 • Voortijdige terugkeer naar huis door uw reisgenoot;
 • Annulering van de reis door uw reisgenoot.

Veel voorkomende gedekte gebeurtenissen zijn:

 • Overlijden, ziekte of ongeval van: u, een naaste familielid, huisgenoot, zakenpartner of een familielid waar u zou verblijven;
 • Overlijden van een goede vriend;
 • Complicaties bij zwangerschap;
 • Medische bezwaren bij zwangerschap;
 • Medische bezwaren tegen vereiste vaccinatie;
 • Medische bezwaren door besmettelijke ziekte;
 • Ernstige schade aan uw eigendommen in of die van het bedrijf waar u werkt;
 • Ernstige schade aan uw vakantieaccommodatie;
 • Diefstal, verlies of vermissing reisdocumenten;
 • Geen visum;
 • Werkloosheid;
 • Nieuwe baan;
 • Huurwoning komt vrij;
 • Herexamen;
 • Echtscheiding;
 • Voortijdig einde of annulering van de reis door uw reisgenoot.

Let op: u heeft enkel dekking als uw verzekering 14 dagen voor het boeken van de reis heeft afgesloten. Los van het feit dat een doorlopende annuleringsverzekering in veel gevallen goedkoper is geeft dit ook het gemak dat u deze niet meer kan vergeten om binnen 14 dagen af te sluiten.

Toelichting op de gedekte gebeurtenissen

 • Naaste familie (3e graad): Met naaste familie lid wordt bedoeld: Echtgenoten, ouders, schoonouders, kinderen, broers en zussen. De graden zijn per geboorte. Uw (schoon)ouders en kinderen zijn 1e  Uw broers en zussen, grootouders en kleinkinderen 2e graad (eerste graad richting uw ouders en daarna terug naar uw broers en zussen). 3e graad zijn uw achterkleinkinderen en de kinderen van uw broers en zussen.
 • Voor alle gebeurtenissen geldt: Deze gebeurtenissen zijn enkel gedekt als deze zijn ontstaan nadat u uw reis heeft geboekt en u deze gebeurtenis niet bij het boeken kon zien aankomen.
 • Vaccinatie: U heeft enkel recht als u door medische reden geen vaccinatie mag/ kan krijgen en dit verplicht is voor het betreffende land. Dit wist u nog niet toen u de reis boekte.
 • Overlijden: Is alleen gedekt als deze komt te overlijden binnen 2 weken van uw reis of tijdens uw reis.
 • Schade aan uw eigendom (of bedrijf): Het moet gaan om schade door een brand, inbraak, explosie, storm of overstroming. De schade hiervan is zo groot, dat het dringend noodzakelijk is dat u thuisblijft of eerder naar huis komt.
 • Werkloosheid: onverwacht en buiten u schuld werkloos.
 • Nieuwe baan of (huur) woning: U krijgt onverwacht een nieuwe baan of (huur-)woning aangeboden en accepteert deze. Hiervoor moet u thuisblijven.
 • Reisgenoot: U gaat op reis met iemand die niet op uw polis is meeverzekerd, maar een eigen annuleringsverzekering heeft. U zou samen heen en terugreizen. Vanwege een van bovenstaande situaties moet deze persoon de reis annuleren, uitstellen of voortijdig beëindigen. U wilt dat ook doen, maar de annuleringsverzekering van uw reisgenoot vergoedt wel zijn of haar kosten, maar niet die van u.

Wij werken o.a. samen met:

allianzglobalassistance nationalenederlanden unigarant