070-7400070
inboedelverzekering

Inboedelverzekering

Bereken hier de premie voor uw inboedelverzekering en vergelijk automatisch minimaal acht verzekeraars. Door vergelijking van de premie & van de polisvoorwaarden kunt u voor uzelf altijd de beste of voordeligste verzekeraar kiezen.

Bereken uw premie

Wat is een inboedelverzekering?

De inboedelverzekering is een verzekering die het risico van de financiële gevolgen opvangt bij schade aan uw inboedel. Beschadiging kan bijvoorbeeld ontstaan door brand of lekkage. Hierdoor kunnen uw spullen zelfs geheel verloren gaan. De inboedelverzekering dekt dit verlies. Ook in het geval van diefstal geeft de inboedelverzekering dekking. Er zijn inboedelverzekeringen met verschillende dekkingen. Wij adviseren onze klanten te kiezen voor de meest complete dekking, ook wel de ‘van buiten komende onheilen’ of ‘allrisk’ dekking genoemd.

Kostbare zaken
Er kunnen zich onder de inboedel kostbare zaken bevinden. Denk hierbij onder meer aan audiovisuele apparatuur, schilderen of sieraden. Bij de meeste verzekeraars vallen deze kostbaarheden tot aan een bepaald bedrag standaard onder de inboedelverzekering. Voor kostbaarheden kunt u ook een kostbaarhedenverzekering sluiten. De dekking van een kostbaarhedenverzekering is ruimer dan de dekking op een inboedelverzekering.

Korting op uw premie
Door uw huis goed te beveiligen geeft u inbrekers minder kans om uw woning binnen te dringen en tevens kunt u hiermee besparen op uw verzekering. Als uw huis goed beveiligd is en u bent in het bezit van het Politiekeurmerk Veilig Wonen of een Borg Certificaat, dan krijgt u bij veel verzekeraars korting op uw inboedelpremie. Indien u een hele hoge verzekerde som heeft kan het zijn dat de verzekeraar een bepaalde beveiligingseis stelt.

De juiste verzekerde som

Bij het afsluiten of wijzigen van een inboedelverzekering moet de waarde van de inboedel, het verzekerde bedrag, vastgesteld worden. Een inboedelwaardemeter is de meest gebruikte methode in Nederland om de hoogte van de verzekerde som van een inboedelverzekering te bepalen. Het Verbond van Verzekeraars heeft deze waardemeter ontwikkeld. Verzekeraars hanteren deze waardemeter of een eigen inboedelwaardemeter die afgeleid is van het model van het Verbond van Verzekeraars. Hierbij geven veel verzekeraars de garantie tegen onderverzekering af. Dit betekent dat zij bij schade geen beroep doen op onderverzekering. Aanvullende verplichtingen kunnen hierbij wel van toepassing zijn, zoals het opnieuw invullen van de waardemeter per iedere vijf jaar.

Het is verstandig om tijdens de looptijd van de verzekering periodiek te controleren of het verzekerd bedrag nog voldoende is. Bij een verhuizing of een grote verbouwing is het raadzaam om het verzekerd bedrag opnieuw vast te stellen. De bepaling van het uit te keren schadebedrag wordt gedaan op basis van de nieuwwaarde van uw inboedel. Onder nieuwwaarde verstaan de meeste verzekeraars: het bedrag dat nodig is om inboedel van dezelfde soort met gelijkwaardige kwaliteit te kunnen kopen op het moment van de schade. Sommige verzekeraars keren uit op dagwaarde in plaats van nieuwwaarde, waardoor de premie goedkoper wordt. Bij een schadegeval is dat uiteraard niet gunstig.

Er zijn verzekeraars die niet van u verlangen een verzekerd bedrag vast te stellen. Zij geven dan vaak een standaard dekking tot €100.000,- of €125.000,-.Wel is het raadzaam te controleren of de maximale bedragen voor audiovisuele apparatuur en sieraden voldoende zijn.

Wij werken o.a. samen met:

allianz asr avero degoudse nationalenederlanden reaal unigarant