070-7400070
Maximale leeftijd ongevallenverzekering

Veelgestelde vraag

Is er een maximale leeftijd bij een ongevallenverzekering?

Ja, verzekeraars hebben een maximale verzekerbare leeftijd in de polisvoorwaarden opgenomen staan. Dit is vaak tussen de 65 en 70 jaar. De verzekering zal dan maximaal doorlopen tot de eerstvolgende verlengingsdatum nadat verzekerde de leeftijd van 70 heeft bereikt. Daarna zal de verzekering automatisch worden beëindigd. Mocht de verzekerde partner jonger zijn dan 70, dan loopt voor de partner de verzekering door tot 70 jaar.

De reden dat verzekeraars een maximale leeftijd hebben opgenomen is dat het risico een onzeker voorval moet zijn. Naarmate men ouder wordt neemt de kans op een ongeval dermate veel toe dat er niet meer redelijkerwijs van een onzeker voorval gesproken kan worden. Het is daarom ook verstandig naast de ongevallenverzekering een uitvaartverzekering af te sluiten indien men deze kosten wenst af te dekken. De uitvaartverzekering heeft namelijk geen eindleeftijd, maar wel een maximale leeftijd voor het afsluiten van een nieuwe verzekering.