070-7400070
woonhuisverzekering

Woonhuisverzekering

Bereken hier de premie voor uw woonhuisverzekering en vergelijk automatisch minimaal acht verzekeraars. Door vergelijking van de premie & van de polisvoorwaarden kunt u voor uzelf altijd de beste of voordeligste verzekeraar kiezen.

Bereken uw premie

Wat is een woonhuisverzekering?

De verzekering voor uw woonhuis wordt ook wel opstalverzekering genoemd. Opstal is een technische term voor een huis. Uw huis kan op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een woonhuisverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen. Een woonhuis is een gebouw wat gebruikt wordt voor particuliere bewoning. Tot het woonhuis wordt gerekend alles wat niet zonder breek- of sloopwerk van de woning verwijderd kan worden. Aan- en bijgebouwen en terreinafscheidingen behoren eveneens tot het woonhuis, mits de waarde in het verzekerd bedrag is meegerekend. Denk bijvoorbeeld aan een genagelde parketvloer, een schuur, een schutting of de centrale verwarming. De woonhuisverzekering garandeert dat het onderpand voor uw hypotheek, namelijk uw woning, tot maximaal het verzekerd bedrag kan worden herbouwd. De woning wordt verzekerd op basis van de herbouwwaarde. Dat zijn de kosten die gemaakt moeten worden om het pand op dezelfde locatie vanaf de grond opnieuw op te bouwen. Wij maken u erop attent dat u de herbouwwaarde van uw huis niet kunt vergelijken met de verkoopwaarde. Bij de herbouwwaarde wordt immers de prijs van de grond niet meegerekend. Wij adviseren u de herbouwwaarde van uw woning te bepalen aan de hand van een herbouwwaardemeter. Wanneer u voor uw koophuis een hypotheek afsluit, bent u vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten.

Welke risico’s dekt een woonhuisverzekering?

Over het algemeen dekt een woonhuisverzekering schade aan uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking die vaak all risk dekking of de van alle buitenkomende onheilen dekking wordt genoemd. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar. Voor de verzekering kan een eigen risico gelden.

 

Wij werken o.a. samen met:

allianz asr avero degoudse nationalenederlanden reaal unigarant