070-7400070
beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Met een juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt u extra zekerheid aan uw opdrachtgever én dekt u uw onderneming af tegen een mogelijk forse schade.

Vraag een offerte aan

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor de meeste dienstverlenende of adviserende bedrijven onmisbaar. Voor enkele andere beroepsgroepen is deze verzekering onderdeel van het standaard verzekeringspakket. De normale aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven geeft uw onderneming dekking bij materiële of letselschade aan derden. Dat is niet onbelangrijk, maar als u door een beroepsfout (onjuist handelen of nalaten) financiële schade veroorzaakt heeft u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Deze schade wordt ook wel zuivere vermogensschade genoemd.

Een belangrijk onderdeel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is het verweer tegen schadeclaims. Denk hierbij onder meer aan proceskosten, wettelijke rente en bereddingskosten. Ongeacht of de claim, achteraf, terecht blijkt te zijn. Doordat er schades kunnen plaatsvinden die deels onder de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven en deels onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen, raden wij u aan deze verzekeringen samen bij dezelfde verzekeraar onder te brengen.

Wat is belangrijk bij een offerte?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (de naam zegt het al) is afgestemd op uw beroep. Niet alleen de premie, maar ook specifieke voorwaarden of clausules zijn op uw beroep afgestemd. Het is belangrijk dat al uw werkzaamheden binnen de verzekering gedekt zijn. Wanneer dit niet zo is loopt u een groot risico op afwijzing van een schadeclaim.

In sommige branches zijn er door verzekeraars speciale producten ontwikkelt die een zeer uitgebreide dekking bieden. Hieronder ziet u in welke branches wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunnen bieden.

  • Informatie en CommunicatieTechnologie
  • Management & Consultancy
  • Marketing, PR, Reclame en Communicatie
  • Gerechtsdeurwaarders en Incassobureaus
  • Bewindvoerders, Budgetcoaches en Mentoren
  • Notarissen & Advocatuur

Bij het aanvragen van de offerte kunt u kiezen uit een zeer uitgebreide beroepenlijst. Wanneer uw beroep er niet of niet volledig bij staat kunt u kiezen voor ‘anders’. U krijgt dan de gelegenheid een toelichting te geven.

Enkele misvattingen rondom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

In de praktijk merken wij dat er enkele hardnekkige misvattingen rondom beroepsaansprakelijkheid zijn. Hieronder noemen wij de meest voorkomende misvattingen bij deze vorm van aansprakelijkheid.

Mijn opdrachtgever doet niet moeilijk en heeft mij geen verplichting gegeven een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ik loop geen risico!
Het is juist dat er grote verschillen zijn tussen opdrachtgevers. Alleen maakt zo’n verplichting eigenlijk uit voor het beroepsaansprakelijkheidsrisico? Nee, totaal niet! Aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten is in de wet vastgelegd. Dat sommige opdrachtgevers een verzekering verplicht stellen is eigen belang. Ze zoeken een garantie voor zichzelf. Ook zonder een verplichting loopt u dus het risico op een claim vanwege een beroepsfout. Zelfs wanneer het een vaste en “niet moeilijke” opdrachtgever betreft, blijft het risico aanwezig. Wij raden altijd aan om uzelf te verplaatsen in een omgekeerde situatie. Wanneer een fout van een andere ondernemer uw bedrijf bijvoorbeeld € 500,- zou kosten dan is er op basis van de goede relatie meestal geen probleem. Maar wat als het uw bedrijf € 50.000,- of € 100.000,- kost, verwacht u dan nog steeds geen vergoeding van de andere ondernemer?

Deze vorm van aansprakelijkheid is uitgesloten in mijn algemene voorwaarden. Ik loop geen risico!
Dat is goed nieuws! Dit scheelt een zwaar bedrijfsrisico en tevens de kosten voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij deze oplossing zijn er een drietal belangrijke aandachtspunten. Veel algemene voorwaarden worden zelf gemaakt of van internet geplukt en vervolgens zelf bewerkt. Dit raden wij zeer sterk af. Juridisch zijn deze contracten vaak niet waterdicht, waardoor ze u helemaal geen bescherming bieden tegen dergelijke claims. Soms staan er bepalingen in die in strijd zijn met de wet. Een slimme advocaat zal deze voorwaarden ongeldig laten verklaren. Stel dat uw voorwaarden wél helemaal waterdicht zijn opgesteld, dan blijft er nog altijd een mogelijk risico. Sommige opdrachtgevers hanteren namelijk inkoopvoorwaarden inclusief eisen rondom aansprakelijkheid. Deze inkoopvoorwaarden gaan boven uw algemene voorwaarden, waardoor het beroepsaansprakelijkheidsrisico weer terug is. Het derde aandachtspunt voor het werken met een uitsluiting is uw concurrentiepositie. Is zo’n uitsluiting gangbaar in uw sector, dan maakt het niet zoveel uit. Alleen wanneer een groot deel van uw concurrenten deze uitsluiting niet heeft, kunt u opdrachten gaan mislopen.

Mijn opdracht zit erop, ik zeg de verzekering snel op. Ik loop geen risico meer!
Dit is buitengewoon onverstandig. Allereerst is het risico niet gekoppeld aan een enkele opdracht. Een aansprakelijkheidsrisico is tenslotte altijd aanwezig. Wanneer u iemand letsel toebrengt of een materiële schade veroorzaakt is dat direct merkbaar. Een beroepsfout kan zich direct, maar ook later openbaren. Als de verzekering op dat moment al is opgezegd, heeft u alsnog een groot probleem. Ook een nieuw afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal dit meestal niet in behandeling nemen. Alleen wanneer er op de oude beroepsaansprakelijkheidsverzekering een zogeheten uitloop is opgenomen óf de nieuwe verzekering een inloopdekking kent zal de claim in behandeling worden genomen. Dan moet de claim zich nog wel even openbaren binnen de periode waar de uitloop of inloop dekking recht op geeft. Kortom; wij raden aan de verzekering door te laten lopen en bij oversluiten goed te letten op het uitloop/inloop risico.

Wij werken o.a. samen met:

hiscox aig cnahardy liberty startstone chubb hdigerling markel