070-7400070
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt u de privé aansprakelijkheid van uw bestuurders, toezichthouders of aandeelhouders af. Een geruststelling voor uw organisatie, maar zeker ook voor het bestuur.

Vraag een offerte aan

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurders en toezichthouders worden tegenwoordig steeds sneller aansprakelijk gesteld door aandeelhouders, een bank, een gemeente, klanten, werknemers, enzovoorts. Een rechter kan vervolgens besluiten het bestuur in hun privévermogen aansprakelijk te stellen indien er sprake blijkt te zijn geweest van onbehoorlijk bestuur. Hierbij kan worden gedacht aan het onzorgvuldig beheren van het vermogen van de organisatie. Ook het niet indekken tegen belangrijke risico’s of onzorgvuldigheid bij het verstrekken van een grote opdracht kunnen hieronder vallen. Een veel gemaakte misvatting is dat enkel de bestuurder die een fout heeft gemaakt aansprakelijk gesteld kan worden. Dit is niet zo, het gehele bestuur is collectief en onbeperkt aansprakelijk.

Doordat er sneller en voor een groter bedrag naar het bestuur wordt gekeken is een verzekering om dit risico af te dekken steeds meer standaard. Een belangrijk onderdeel van de verzekering betreft de kosten tegen verweer bij een claim. Dergelijke kosten kunnen flink oplopen waardoor de verzekering al nut heeft, los van een eventuele toekenning van de claim. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan dekking bieden voor het huidige, toekomstige en voormalige bestuur. Dit is terug te vinden in de polisvoorwaarden van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is beschikbaar voor de volgende rechtspersonen:

  • BV’s en NV’s
  • VOF’s en CV’s
  • Verenigingen en Stichtingen
  • VVE’s
  • Maatschappen

 

Wij werken o.a. samen met:

aig cnahardy hiscox liberty startstone chubb hdigerling markel