070-7400070
CAR verzekering

CAR verzekering

Aan een bouwproject zijn veel verschillende risico’s verbonden, risico’s waar u niet altijd berekend op bent. Tijdens een bouwproject is er grote kans op schade. Een aansprakelijkheidsverzekering of een opstalverzekering biedt geen dekking voor schade tijdens bouwwerkzaamheden. Een CAR verzekering is daarvoor onmisbaar en is speciaal voor u als participant van een bouwproject.

Vraag een offerte aan

Waar biedt een CAR verzekering dekking voor?

Bouw- en installatiebedrijven lopen behoorlijke risico’s. Zo komt het regelmatig voor dat een bouw- of installatiebedrijf failliet gaat na een schade of calamiteit. Er zijn vijf verschillende rubrieken die deel kunnen uit maken van een Construction All Risk oftewel CAR verzekering. Hieronder wordt per rubriek een korte toelichting gegeven.

Werk
De rubriek werk biedt dekking voor het bouwwerk dat gerealiseerd wordt. Onder bouwwerk valt het geleverde of op te leveren werk, de materialen en de kosten van het aanbrengen en/of verwijderen van hulpmateriaal. Dee verzekering biedt dekking voor bijvoorbeeld stormschade, instorting, vandalisme en diefstal.

Eigendommen van opdrachtgever
Dit zijn zaken waar de opdrachtgever verantwoordelijk en tevens eigenaar van is. Deze schades worden gedekt als deze in verband staan met het uitvoeren van werkzaamheden en door of onder de verantwoordelijkheid van een verzekerde.

Eigendommen van directie en personeel
Binnen het bouwterrein zijn de persoonlijke eigendommen van de verzekerden gedekt tegen schade en diefstal, mits er sporen zijn van braak aan de plek waar de eigendommen bewaard worden.

Hulpmaterialen
Hierbij kunt u denken aan het volgende:

  • Gereedschappen, machines en werktuigen
  • Hulpconstructies en/of hulpwerken, zoals steigers, bekistingen en damwanden
  • Keten, loodsen en hun inhoud

Dit is gedekt tegen diefstal en beschadigingen, ongeacht de oorzaak hiervan. Diefstal of beschadiging aan hulpmaterialen zoals steigers, bouwketen, loodsen, containers en gereedschappen.

Transport
Schade die u lijdt door beschadigingen of diefstal aan van bouwcomponenten tijdens het transporteren binnen Nederland. Indien u hulpmaterialen meeverzekerd, zijn deze tijdens transport ook verzekerd onder deze rubriek. Het vervoeren van producten en goederen naar de bouwlocatie.

De rubrieken Werk, Eigendommen van opdrachtgever en Eigendommen van directie en personeel behoren tot de standaarddekking. De twee andere rubrieken, Hulpmaterialen en Transport kunnen aanvullend worden meeverzekerd. Deze verzekering biedt dekking in Nederland, België en Duitsland. Net als bij alle andere verzekeringen wordt schade die ontstaat uit onzorgvuldigheid niet gedekt.

Wat wordt vergoed?

Kosten die worden vergoed zijn:

  • Vervangingskosten en reparatiekosten
  • Bereddingskosten
  • Opruimingskosten
  • Kosten om de schade vast te stellen
  • Bijdrage in averij-grosse

Wij werken o.a. samen met:

nationalenederlanden