070-7400070
verzuimverzekering

Verzuimverzekering

De verschillen tussen de tarieven van de verzuimverzekeraars zijn groot. Daarom vergelijken wij standaard meerdere aanbieders zodat wij u een scherp tarief kunnen bieden. Het aanvragen van offertes gaat heel eenvoudig.

Vraag een offerte aan

Wat is een verzuimverzekering?

De verzuimverzekering dekt een groot risico af voor werkgevers. Als werkgever bent u wettelijk verplicht een arbeidsongeschikte werknemer gedurende 2 jaar door te betalen. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer door een ongeval of door ziekte niet in staat is te werken. Kortom, het werk ligt stil en de kosten lopen door. Met de verzuimverzekering dekt u zich als werkgever in tegen deze kosten. De verzuimverzekering is altijd een verzekering op maat. Ieder bedrijf heeft tenslotte een ander personeelsbestand.

Hoe komt de premie van een verzuimverzekering tot stand?

De premie van de verzuimverzekering wordt door een groot aantal factoren beïnvloed. Deze factoren vallen in te delen in beïnvloedbaar en niet-beïnvloedbaar. Onder deze laatste groep valt onder meer het verzuimcijfer binnen de sector waarin het bedrijf actief is. Ook de specifieke verzuimcijfers van het bedrijf zelf spelen een rol. De omvang en samenstelling van het personeelsbestand en het soort arbeidsovereenkomst hebben ook invloed op de prijs. Allemaal factoren waar niet direct invloed op uit te oefenen valt.

De factoren die voor u als ondernemer wel beïnvloedbaar zijn hebben betrekking op de samenstelling van de verzuimverzekering. Vanuit wetgeving bent u verplicht 70% van het laatstverdiende loon door te betalen. Dit is wel gebonden aan het door de overheid vastgestelde maximum dagloon en gedurende het 1e ziektejaar gebonden aan het minimumloon. Geregeld is er in een arbeidsovereenkomst, of in een CAO, een afwijkende doorbetaling afgesproken. Bijvoorbeeld 100% in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. Hoewel het verstandig is om de verzuimverzekering te laten aansluiten op de afspraken met uw medewerkers is dit geen verplichting. U kunt kiezen om in plaats van de overeengekomen 100% doorbetaling slechts 70% te verzekeren. Hiermee zal 30% van het salaris voor uw rekening blijven, maar bespaart u wel premie.

Op een verzuimverzekering is altijd een eigen risico periode van toepassing. Deze periode varieert van 2 weken tot 1 jaar. Hoewel het prettig is om snel een uitkering te krijgen, kan het aantrekkelijk zijn te kiezen voor een wat langere eigen risico periode. Dit heeft best een grote invloed op de premie van een verzuimverzekering. Uiteraard moeten de gevolgen van het langer zelf dragen van een arbeidsongeschikte medewerker wel te hanteren zijn voor de onderneming. Wij raden aan meerdere offerte varianten bij ons aan te vragen. Dit gaat eenvoudig via ons offerteverzoek.

Als werkgever heeft u naast het brutoloon te maken met werkgeverslasten. Denk bijvoorbeeld aan werkgeverspremies voor sociale verzekeringen of aan reserveringen voor vakantiegeld. Het is mogelijk om bovenop het loon tot maximaal 25% werkgeverslasten mee te verzekeren. Hierdoor heeft u als ondernemer de meeste zekerheid, maar is de premie uiteraard wel wat hoger.

Arbodienstverlening

Bij een verzuimverzekering is het verplicht om een contract te hebben (of aan te gaan) met een arbodienstverlener. Verzekeraars hebben afspraken met meerdere landelijke arbodiensten waarmee per arbodienst een aantal pakketten zijn samengesteld. Grofweg vallen deze pakketten in te delen in een goedkoper basispakket waarin het minimaal noodzakelijke is opgenomen en een duurder totaalpakket. Bij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer kan een keus voor het basispakket een dure blijken te zijn doordat er dan vaak veel aanvullende kosten zijn. In het duurdere totaalpakket zijn deze aanvullende kosten minder snel van toepassing, omdat veel standaard opgenomen zit in de dienstverlening. Het is dus zaak goed te kijken naar de verschillende mogelijkheden en de daarbij horende kosten die de arbodienstverleners bieden. Informatie hierover wordt door ons standaard aan de offerte toegevoegd.

Laat uw verzuimverzekering berekenen door onze specialisten. U kunt eenvoudig een offerte aanvragen en ontvangt binnen enkele werkdagen enkele passende voorstellen.

Wij werken o.a. samen met:

amersfoortse avero ElipsLife nationalenederlanden