070-7400070
VvE bijdrage

Veelgestelde vraag

Is een maandelijkse bijdrage aan mijn VvE verplicht?

In de vergadering van eigenaren wordt met een meerderheid van stemmen door de appartementseigenaren de hoogte van de te betalen bijdrage vastgesteld. Als eigenaar bent u wettelijk verplicht om uw aandeel zoals vastgesteld in de vergadering te betalen. Wanneer u niet betaalt, is de VvE gerechtigd de kosten bij u te incasseren en uiteindelijk zelfs uw appartement te laten veilen.