070-7400070
VVE bijdrage

Veelgestelde vraag

Waaruit bestaat de maandelijkse VvE bijdrage?

De maandelijks te betalen VvE  bijdrage is vaak opgebouwd uit reserveringen voor kosten voor dagelijks onderhoud van de vereniging zoals reparaties, kosten voor de collectieve verzekeringen zoals opstal, glas, bestuurdersaansprakelijkheid en rechtsbijstand, bankkosten, schoonmaakkosten, beheer en administratiekosten en onderhoudscontracten. Daarnaast wordt er nog een reservering opgebouwd in een onderhoudsfonds, voor toekomstig onderhoud.