070-7400070

Slachtoffers worden op social media geschaduwd door verzekeraars

In toenemende mate maken aansprakelijkheidsverzekeraars gebruik van social media om letselschadeslachtoffers ongemerkt te volgen.
Volgens het Amsterdamse letselschadebureau Relet zoeken sommige verzekeraars op social media  gedeelde privé informatie op en gebruiken dit als reden om niet uit te keren.
Het letselschadebureau adviseert daarom letstelschadeslachtoffers ook om privé informatie op social media accounts af te schermen of om ook berichten die minder positief zijn te delen.

Operationeel directeur van Relet, Marco Muis, noemt het “een zorgwekkende ontwikkeling”. Vooral bij letsel met een langere geneesperiode of bij blijvende invaliditeit ziet hij de gedragsverandering bij de verzekeraars. Dit uit zich in scherpere onderhandelingen vooral wanneer er sprake is van niet-medisch te onderzoeken letsel en klachten. Verzekeraars maken volgens hem daarbij steeds meer gebruik van informatie op Facebook en andere sites om de activiteiten van slachtoffers na te gaan. Deze informatie wordt helaas meer dan eens uit z’n verband gerukt en misbruikt door de verzekeraars om geloofwaardig te maken dat de klachten van het slachtoffer wel meevallen. Dit is uiteraard niet bevorderlijk voor de onderhandelingen en totstandkoming van een bevredigende eindregeling tussen beide partijen.

Het advies van Muis  is daarom het afschermen van social media accounts voor onbekenden of ook minder positieve gebeurtenissen mede te delen in berichten.
Door dit te doen ontstaat er een genuanceerder beeld voor toeschouwers die niet goed bekend zijn met de privé situatie van het slachtoffer.