070-7400070
inkomensbescherming

Inkomensbescherming

Wanneer je door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt is er een grote kans dat je te maken krijgt met een fors verlies van inkomen. Wanneer je een woningbezitter bent kan dit grote gevolgen hebben. Gelukkig bestaan er betaalbare oplossingen om deze risico’s af te dekken.

Vraag een offerte aan

Loop ik risico in loondienst?

Jazeker! Wanneer je in loondienst bent, heb je afspraken met je werkgever over doorbetaling van het loon bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. In veel arbeidsovereenkomsten staat dat er gedurende het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70% van het loon zal worden betaald. Na deze twee jaar kom je in aanmerking voor een uitkering op basis van de WIA, dat staat voor wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Dat is de fase waarin je een groot risico loopt op een fors verlies van inkomen.

Hoe werkt de WIA?
Werknemers die meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard kunnen aanspraak maken op een uitkering vanuit de WIA. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt door het UWV vastgesteld en de hoogte van de WIA uitkering is daaraan gekoppeld. Het doel van deze wet is dat je zoveel mogelijk aan het werk blijft. Na de hierboven beschreven eerste twee jaar kun je in aanmerkingen komen voor de loongerelateerde uitkering. Deze uitkering is gekoppeld aan je oude salaris, je werkverleden en je huidige salaris. Hierna volgt de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering. Dit hangt af van of het lukt om voldoende te blijven werken. Wanneer je voldoende kunt blijven werken, volgt een hogere uitkering dan wanneer je niet (voldoende) werkt. In de praktijk blijkt dat het vinden van (passend) werk, wanneer men deels arbeidsongeschikt is verklaard, erg lastig kan zijn. De terugval in inkomen is dan vaak erg groot.

Een voorbeeldsituatie uit de praktijk

Pieter Dijkstra (41)  heeft een bruto maandinkomen van € 2.430,- inclusief 8% vakantiegeld. Pieter heeft de afgelopen 16 jaar hard gewerkt en krijgt op vakantie een vervelend ongeval. Hierdoor raakt Pieter voor 50% arbeidsongeschikt. Zowel Pieter zelf als Pieters werkgever hebben geen aanvullende verzekering geregeld. Het lukt Pieter helaas niet om aan het werk te blijven waardoor zijn terugval zeer groot is.

Arbeidsovereenkomst
1e ziektejaar 100% vergoeding –> € 2.430,- per maand
2e ziektejaar 70% vergoeding –> € 1.701,- per maand
WIA
Loongerelateerde uitkering op basis van werkverleden
3e ziektejaar tot 4 jaar en 7 maanden –> € 1.701,- per maand
Vervolguitkering na 4 jaar en 7 maanden –> € 596,- per maand.

Hoe deze inkomensterugval te voorkomen?

Dit kun je zelf doen met een inkomensbeschermer. Soms heeft je werkgever een aanvullende polis voor het personeel afgesloten, waardoor de terugval beperkter is. Dit kun je o.a. zien op je loonstrook. Vraag dit voor de zekerheid bij je werkgever na.

Hieronder enkele feiten over arbeidsongeschiktheid bij werknemers.

  • 3 op de 10 werknemers krijgt tijdens hun loopbaan te maken met arbeidsongeschiktheid
  • 1 op de 10 werknemers is (deels) arbeidsongeschikt (bron CBS 2016)
  • 3 op de 4 CAO’s bieden geen aanvullende verzekeringen voor het personeel
  • Meestal verlies je 30% of meer van je inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Maandlastenbeschermer of inkomensbeschermer

Door middel van een maandlastenbeschermer of een inkomensbeschermer kun je een groot deel van de mogelijke terugval verzekeren. Wat is het verschil tussen deze producten? In de basis is het doel van de verzekeringen hetzelfde. Het deels afdekken van de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Beide producten vereisen een koopwoning. De insteek van de producten is wel verschillend.

Met een maandlastenbeschermer verzeker je een vast bedrag per maand waarmee je de belangrijkste woonlasten afdekt. Eventueel is het ook mogelijk om een aanvullende dekking te kiezen bij onvrijwillige werkloosheid. Met een inkomensbeschermer spreek je een percentage af tussen de 70% en 90% van je inkomen dat je ontvangt bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Hierdoor creëer je stabiliteit in het inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De inkomensbeschermer kan worden afgesloten rond het afsluiten van een hypotheek. Wanneer je hypotheek al langer dan 2 jaar loopt is dit product geen optie.

Voorbeeld van mogelijke premies

We gaan hier verder met de situatie van Pieter Dijkstra (41) uit het voorbeeld hierboven. Omdat premies sterk afhankelijk zijn van onder meer leeftijd, inkomen en af te dekken bedrag raden wij aan altijd een vrijblijvende offerte op te vragen.

De premie voor een maandlastenbeschermer waarmee bij arbeidsongeschiktheid iedere maand € 1.000,- aan vaste lasten wordt afgedekt ligt tussen € 28,- en € 55,- per maand. Dit verschil heeft te maken met de gekozen wachttijd, de vorm van arbeidsongeschiktheid en het al dan niet uitkeren naar percentage arbeidsongeschiktheid.

De premie voor de inkomensbeschermer is afhankelijk van het gekozen percentage en het inkomen zelf. Hierdoor ligt voor Pieter de premie tussen de € 27,- en € 33,- per maand en daarmee heeft Pieter de garantie van 70 tot 90% van zijn laatst verdiende salaris bij arbeidsongeschiktheid.

Wij werken o.a. samen met:

taf callas