070-7400070
overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Indien u een vrijblijvende offerte aanvraagt wordt er door een gediplomeerd adviseur naar uw verzoek gekeken. Mocht u besluiten gebruik te maken van ons voorstel dan zitten daar eenmalige bemiddelingskosten aan vast van € 175,-. Deze kosten zijn voor iedere verzekeraar gelijk, wij hebben hierdoor geen enkel belang bij de keuze voor een verzekeraar.

Vraag een offerte aan

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

In de basis is een overlijdensrisicoverzekering een heel simpele verzekering. Doordat u met deze verzekering uw nabestaanden of uw hypotheek wenst af te dekken is het echter wel een heel belangrijke verzekering. Na uw overlijden lopen de kosten vrijwel allemaal door voor u nabestaanden terwijl uw inkomen wegvalt. Er zijn maar weinig mensen in staat dit met eigen vermogen op te vangen. Ook stellen hypotheekverstrekkers geregeld verplicht om (een deel van) de hypotheek af te dekken met een overlijdensrisicoverzekering. Wij snappen dat u duidelijke informatie over zo’n belangrijke verzekering wilt hebben. Hieronder leggen wij dan ook het een en ander uit over deze verzekering.

Zoals aangegeven is een overlijdensrisicoverzekering inhoudelijk vrij simpel. Je spreekt met een verzekeraar een looptijd en een bedrag af. Indien de verzekerde (bijvoorbeeld jijzelf, je partner of zelfs je compagnon) komt te overlijden in de afgesproken periode dan keert de verzekeraar het afgesproken bedrag uit aan de begunstigde op de polis. Als je overlijdt buiten de afgesproken periode dan wordt er niks uitgekeerd. Met een overlijdensrisicoverzekering bouw je geen kapitaal op zoals met een uitvaartverzekering. Er zijn in de basis 3 verschillende vormen overlijdensrisicoverzekering.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
Dit is de meest gekozen variant. Bij deze dekking heeft u tijdens de gehele looptijd hetzelfde bedrag verzekerd. Voorbeeld: indien u € 100.000,- verzekerd voor 30 jaar krijgt u dit bedrag op ieder moment dat u tijdens de looptijd komt te overlijden.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
Deze variant is vaak de voordeligste keus. Bij deze dekking neemt het verzekerd bedrag jaarlijks met een vast bedrag af. Deze keuze is populair bij mensen die wat ouder zijn omdat de gelijkblijvende dekking voor hun vaak erg kostbaar is. Omdat de kosten voor levensonderhoud vaak afnemen, door bijvoorbeeld het aflossen van een hypotheek, kan het voor deze doelgroep een weloverwogen keus zijn. Voorbeeld: indien u € 100.000,- verzekerd voor 10 jaar zal de dekking ieder jaar met € 10.000,- dalen. Na 5 jaar heeft u een dekking voor € 50.000,- en in het laatste jaar voor € 10.000,-.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering
Bij deze variant neemt de dekking jaarlijks af met een vast annuïteitspercentage dat vaak tussen de 4% en 8% ligt. In het begin neemt de dekking heel langzaam af en op het laatst juist heel snel. Deze variant wordt vaak gekozen bij een annuïtair dalende hypotheek. Indien uw hypotheek ook jaarlijks afneemt, maar niet op annuïtaire wijze doet u er verstandiger aan een verzekering te kiezen die het bedrag volledig afdekt. Er kan anders een behoorlijke ruimte ontstaan tussen uw hypotheekschuld en de overlijdensrisicoverzekering. Voorbeeld: indien u € 100.000,- verzekerd voor 30 jaar met een annuïtaire daling van 5% heeft u het eerste jaar de volledige € 100.000,- afgedekt. Na 15 jaar is dit gezakt naar € 67.521,- en dat is dus behoorlijk meer dan € 50.000,- zoals bij een lineair dalende variant het geval zou zijn. In het laatste jaar heeft u nog maar € 6.195,- afgedekt.

Waar moet ik op letten?

Voor veel consumenten is het inmiddels gebruikelijk om bijvoorbeeld een autoverzekering eens in de 2-3 jaar te vergelijken en daardoor te besparen op hun verzekeringspremie. Bij overlijdensrisicoverzekeringen is dit veel minder gebruikelijk. De meeste consumenten sluiten een overlijdensrisicoverzekering voor een lange periode en kijken er daarna niet meer naar om. En dat is op zich bijzonder aangezien een besparing op een overlijdensrisicoverzekering gemiddeld vele malen hoger ligt dan een besparing op een autoverzekering. Veel consumenten geven echter aan het ingewikkeld te vinden een overlijdensrisicoverzekering goed te vergelijken. Daar kunnen wij u mee helpen, want via het Nederlands Verzekering Centrum vergelijkt u in een keer een groot aantal verzekeraars van overlijdensrisicoverzekeringen.

Prijs
Het is zeker belangrijk goed te kijken naar de premie van een overlijdensrisicoverzekering. De premie is gebaseerd op diverse factoren. Je leeftijd, je gezondheid en rookgedrag, het verzekerd bedrag en de looptijd spelen allemaal een rol. Het vergelijken van verzekeringen is echt de moeite waard. Een verschil van € 10,- per maand klinkt niet als onwijs veel, maar over een looptijd van 30 jaar gaat het ineens om € 3.600,-. Premieverschillen ontstaan vrijwel altijd door simpelweg een verschil in tariefstelling. Soms komt het doordat een polis wel een waarde opbouwt.

Een praktijkvoorbeeld van een besparing:
Simon en Paula hebben bij de aankoop van hun woning in 7 jaar geleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij hun hypotheekverstrekker zonder dit vooraf te vergelijken. Zij hebben een bedrag van € 250.000,- afgedekt en betalen hiervoor een premie van € 53,48 per maand voor een periode van 30 jaar. Een vergelijking via het Nederlands Verzekering Centrum heeft een maandpremie van € 37,98 opgeleverd voor de resterende 23 jaar. Een maandelijks verschil van € 15,50 wat over de resterende looptijd zelfs € 4.278,- is. Na betaling van de bemiddelingskosten blijft er nog steeds een voordeel van € 4.113,- over. Een behoorlijke besparing dus. Over het algemeen is de besparing groter indien de verzekering langer geleden is afgesloten.

Bemiddelingskosten
Voor 2013 betaalde u voor de bemiddeling van uw overlijdensrisicoverzekering ongemerkt provisie aan de bemiddelaar. Deze vorm van beloning is door de overheid verboden en dat is een goede beslissing van de overheid. Er zaten namelijk behoorlijke verschillen tussen de vergoedingen per verzekeraar. Hierdoor kwamen veel adviseurs in de verleiding een product te adviseren wat in hun belang was en dus niet het belang van de klant. Het Nederlands Verzekering Centrum heeft nooit op provisiebasis gewerkt voor overlijdensrisicoverzekeringen. Vanaf 2013 dienen de bemiddelaars direct bij u als klant bemiddelingskosten in rekening te brengen.

Medische keuring
De verzekeraars hebben hun standaard tarieven gebaseerd op volledig gezonde mensen. Een overlijdensrisicoverzekering dekt een groot bedrag af, waardoor de verzekeraar moet weten of u voor het standaardtarief in aanmerking komt. Er zijn diverse mogelijkheden voor de verzekeraar om dit te controleren. Bij bedragen tot € 200.000,- nemen de meeste verzekeraars genoegen met het invullen van een gezondheidsverklaring. Mochten daar vragen uit komen dan nemen zij vaak contact op met uw huisarts of behandelend specialist. Bij hogere bedragen is vaak een medische keuring door uw huisarts verplicht of zelfs een keuring door een internist. Het is mogelijk dat een verzekeraar op basis van je medische gegevens de premie aanpast of zelfs de aanvraag afwijst.

Snelheid aanvragen
Gelukkig nemen veel mensen ruim de tijd voor het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering. Het komt echter geregeld voor dat 2 weken voor het passeren van de woning de overlijdensrisicoverzekering nog moet worden geregeld. Geef dit altijd direct bij ons aan. Er zijn namelijk verzekeraars die een langere verwerkingstijd hebben.

En-bloc clausule
Sommige verzekeraars werken met een zogenaamde en-bloc clausule. Dit houdt in dat zij bij tegenvallende resultaten of bij een extreme toename van sterfte de premies of voorwaarden voor alle verzekerden kunnen aanpassen. Het is een beetje de spelregels aanpassen tijdens een spel, en dat is natuurlijk niet zo eerlijk. U kunt op dat moment de verzekering natuurlijk direct opzeggen, maar een alternatief is dan vaak duurder of door gezondheidsproblemen helemaal niet meer mogelijk. Veel verzekeraars hebben de afgelopen jaren deze vervelende clausule reeds uit de voorwaarden gehaald en wij hopen dat uiteindelijk alle verzekeraars dit zullen doen. Doordat sommige verzekeraars dit nog hebben kunnen zij soms voordeliger aanbieden dan andere verzekeraars. Vraag ons gerust of dit van toepassing is.

Wij werken o.a. samen met:

aegon allianz asr hera leidscheverzekeringen legalgeneral nationalenederlanden reaal taf