070-7400070
Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

In de basis is een overlijdensrisicoverzekering een eenvoudige verzekering. Indien de verzekerde (bijvoorbeeld jijzelf, je partner of zelfs je compagnon) komt te overlijden in de afgesproken periode dan keert de verzekeraar het afgesproken bedrag uit aan de begunstigde op de polis. Als de verzekerde overlijdt buiten de afgesproken periode wordt er niks uitgekeerd. Met een overlijdensrisicoverzekering bouw je meestal geen kapitaal op zoals met een uitvaartverzekering.

Doordat je met deze verzekering je nabestaanden of je hypotheek wenst af te dekken is het een zeer belangrijke verzekering. Na overlijden lopen de kosten vrijwel allemaal door voor je nabestaanden terwijl, een deel van, het inkomen wegvalt. Er zijn maar weinig mensen in staat dit met eigen vermogen op te vangen. Daarnaast is het van groot belang dat de hoogte van het verzekerd bedrag voldoende is voor je persoonlijke situatie. Wij snappen dat je duidelijke en complete informatie over zo’n belangrijke verzekering wilt hebben. Er zijn in de basis drie verschillende vormen overlijdensrisicoverzekering.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
Dit is de meest gekozen variant. Bij deze dekking heb je tijdens de gehele looptijd hetzelfde bedrag verzekerd. Voorbeeld: indien je € 100.000,- verzekerd voor  een periode van 30 jaar, krijg je dit bedrag op ieder moment dat je tijdens de looptijd komt te overlijden.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
Deze variant is vaak de voordeligste keus. Bij deze dekking neemt het verzekerd bedrag jaarlijks met een vast bedrag af. Deze keuze is populair bij mensen die wat ouder zijn omdat de gelijkblijvende dekking voor hun vaak erg kostbaar is. Omdat de kosten voor levensonderhoud vaak afnemen, door bijvoorbeeld het aflossen van een hypotheek, kan het voor deze doelgroep een weloverwogen keus zijn. Voorbeeld: indien je € 100.000,- verzekerd voor 10 jaar zal de dekking ieder jaar met € 10.000,- dalen. Na 5 jaar heb je een dekking voor € 50.000,- en in het laatste jaar voor € 10.000,-.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering
Bij deze variant neemt de dekking jaarlijks af met een vast annuïteitspercentage dat vaak tussen de 4% en 8% ligt. In het begin neemt de dekking heel langzaam af en op het laatst juist heel snel. Deze variant wordt vaak gekozen bij een annuïtair dalende hypotheek. Indien je hypotheek ook jaarlijks afneemt, maar niet op annuïtaire wijze doet je er verstandiger aan een verzekering te kiezen die het bedrag volledig afdekt. Er kan anders een behoorlijke ruimte ontstaan tussen uw hypotheekschuld en de overlijdensrisicoverzekering. Voorbeeld: indien je € 100.000,- verzekerd voor 30 jaar met een annuïtaire daling van 5% heb je het eerste jaar de volledige € 100.000,- afgedekt. Na 15 jaar is dit gezakt naar € 67.521,- en dat is dus behoorlijk meer dan € 50.000,- zoals bij een lineair dalende variant het geval zou zijn. In het laatste jaar heb je nog maar € 6.195,- afgedekt.

Waar moet ik op letten?

Voor veel consumenten is het gebruikelijk om bijvoorbeeld een autoverzekering eens in de paar te vergelijken en daardoor te besparen op hun verzekeringspremie. Bij overlijdensrisicoverzekeringen is dit minder gebruikelijk. De meeste consumenten sluiten een overlijdensrisicoverzekering voor een lange periode en kijken er daarna niet meer naar om. En dat is op zich bijzonder aangezien een besparing op een overlijdensrisicoverzekering gemiddeld vele malen hoger is dan een besparing op een autoverzekering. Veel mensen geven aan het ingewikkeld te vinden een overlijdensrisicoverzekering goed te vergelijken. Daar kunnen wij je mee helpen, want wij vergelijken een groot aantal verzekeraars van overlijdensrisicoverzekeringen.

Prijs
Het is belangrijk om naast polisvoorwaarden goed te kijken naar de premie van een overlijdensrisicoverzekering. De premie is gebaseerd op diverse factoren. Je leeftijd, je gezondheid, rookgedrag, het verzekerd bedrag en de duur spelen allemaal een rol. Het vergelijken van een overlijdensrisicoverzekering is echt de moeite waard. Een verschil van € 10,- per maand klinkt niet als onwijs veel, maar over een looptijd van 30 jaar gaat het ineens om € 3.600,-. Premieverschillen ontstaan vaak door een verschil in tariefstelling. Soms komt het doordat een polis tijdelijk waarde opbouwt.

Een praktijkvoorbeeld van een besparing:
Erik en Manon hebben bij de aankoop van hun woning in 7 jaar geleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij hun hypotheekverstrekker zonder dit vooraf te vergelijken. Zij hebben een bedrag van € 250.000,- afgedekt en betalen hiervoor een premie van € 53,48 per maand voor een periode van 30 jaar. Een vergelijking via het Nederlands Verzekering Centrum heeft een maandpremie van € 37,98 opgeleverd voor de resterende 23 jaar. Een maandelijks verschil van € 15,50 wat over de resterende looptijd zelfs € 4.278,- is. Een behoorlijke besparing dus. Over het algemeen is de besparing groter indien de verzekering langer geleden is afgesloten.

Medische keuring
De verzekeraars hebben hun standaard tarieven gebaseerd op volledig gezonde mensen. Een overlijdensrisicoverzekering dekt een groot bedrag af, waardoor de verzekeraar moet weten of je voor het standaardtarief in aanmerking komt. Er zijn diverse mogelijkheden voor de verzekeraar om dit te controleren. Bij bedragen tot € 200.000,- nemen de meeste verzekeraars genoegen met het invullen van een gezondheidsverklaring. Mochten daar vragen uit komen dan nemen zij vaak contact op met je huisarts of behandelend specialist. Bij hogere bedragen is vaak een medische keuring door je huisarts verplicht of zelfs een keuring door een internist. Het is mogelijk dat een verzekeraar op basis van je medische gegevens de premie aanpast of zelfs de aanvraag afwijst.

Snelheid aanvragen
Gelukkig nemen veel mensen ruim de tijd voor het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering. Het komt echter geregeld voor dat 2 weken voor het passeren van de woning de overlijdensrisicoverzekering nog moet worden geregeld. Geef dit altijd direct bij ons aan. Er zijn namelijk verzekeraars die een langere verwerkingstijd hebben.

En-bloc clausule
Sommige verzekeraars werken met een zogenaamde en-bloc clausule. Dit houdt in dat zij bij tegenvallende resultaten of bij een extreme toename van sterfte de premies of voorwaarden voor alle verzekerden kunnen aanpassen. Het is een beetje de spelregels aanpassen tijdens een spel, en dat is natuurlijk niet zo eerlijk. Je kunt op dat moment de verzekering direct opzeggen, maar een alternatief is dan vaak duurder of door gezondheidsproblemen helemaal niet meer mogelijk. Veel verzekeraars hebben de afgelopen jaren deze vervelende clausule reeds uit de voorwaarden gehaald en wij hopen dat uiteindelijk alle verzekeraars dit zullen doen. Doordat sommige verzekeraars dit nog hebben kunnen zij soms voordeliger aanbieden dan andere verzekeraars. Vraag ons gerust of dit van toepassing is.

Advies door EvR

Voor een compleet advies inzake een overlijdensrisicoverzekering kun je terecht bij onze deskundige partner EvR. Er wordt gekeken welke overlijdensrisicoverzekering het beste aansluit bij je situatie. Hierbij wordt gekeken naar verzekerd bedrag, looptijd, vorm, polisvoorwaarden en de premie. Hiervoor worden advieskosten in rekening gebracht voor EvR. Ons werk is om je te helpen inzicht in te krijgen en dat doen wij graag. Wanneer je interesse hebt in een goed advies laat dan hieronder je gegevens achter. Een adviseur van onze partner EVR neemt dan binnenkort contact met je op.