070-7400070
Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) stelt u in staat uw inkomen op het gewenste minimum niveau te kunnen houden. Daarbij kunt u als uitgangspunt uw jaarwinst nemen, of het bedrag dat nodig is om iemand in dienst te nemen, die uw werk (tijdelijk) over neemt.

De omstandigheden binnen uw onderneming bepalen in hoge mate welk uitgangspunt genomen zal moeten worden.

Premies
Deze AOV is geen goedkope verzekering. Dat komt omdat de kans bestaat dat verzekeraars, zelfs tot uw pensioendatum aan toe, ieder jaar een forse uitkering zullen moeten doen. Toch zijn er flink wat mogelijkheden om de premies te verlagen:

Wachttijd
Indien u de eerste paar weken of maanden van uw ziekte geen uitkering nodig heeft, kan dat aanzienlijk in de premie schelen.

Gangbare arbeid
Wanneer de verzekeraar bij het beoordelen van de vraag hoe ‘ongeschikt’ u bent arbeid te verrichten mag kijken naar de vraag wat u nog wel kunt, kan dat een prettige korting opleveren in de premie. U dient zich dan wel te realiseren, dat u dan niet snel arbeidsongeschikt zult zijn. Want er zal vaak nog veel zijn, dat u nog kunt doen. Het is echter wel de goedkoopste variant.

Passende arbeid
Hier wordt bij het beoordelen van de vraag hoeveel u nog kunt werken met name ook gekeken naar uw opleiding en ervaring. Iets minder korting, maar wel een zwaardere dekking.

Beroepsongeschiktheid
Is dat meeverzekerd, dan bent u al arbeidsongeschikt wanneer u om medische reden uw huidig beroep niet meer kunt uitoefenen. De duurste variant, maar wel veruit de beste.

Sluit aan bij uw pensioenregeling!
Zodra u met pensioen bent gegaan zorgt uw pensioenregeling voor voldoende inkomen. Maar zolang u nog niet met pensioen bent, zal uw AOV uw inkomen moeten garanderen. Het betekent, dat het verstandig kan zijn de einddatum waarop uw AOV kan vervallen, gelijk te laten lopen met de ingangsdatum van uw pensioen.

Advies door EVR
Voor AOV advies kunt u terecht bij onze deskundige partner EVR. Goede raad is duur, zegt men wel eens. Dat geldt zeker voor een AOV. Het is een verzekering met relatief hoge premies. Maar de vraag is wel of uw onderneming overleeft wanneer u langdurig ziek wordt. En of alle inspanningen die u hebt geleverd om te komen waar u nu bent, dan niet in één klap zijn verdwenen. Vandaar de vraag ‘verzekeren’ of niet? De kosten voor AOV advies bedragen € 895,- en de kosten voor beheer en onderhoud bedragen € 30,- per maand.

Wat doet EVR bij AOV advies?
* Inventarisatie van uw persoonlijke financiële positie, uw kennis en ervaringen ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, uw doelstellingen en uw risicobereidheid;
* Maken van berekeningen om uw financieringsbehoefte in geval van arbeidsongeschiktheid vast te stellen;
* Bespreking van verschillende verzekeringsmogelijkheden;
* Opstellen van het advies ten aanzien van de te kiezen verzekeringsoplossing, inclusief advies over fiscale aspecten;
* Aanvragen offerte(s) bij één of meer aanbieders;
* Vergelijken offertes en adviseren over passend alternatief;
* Aanvragen van de verzekering, inclusief begeleiding eventueel medisch keuringstraject;
* Verzorgen van contact met de betrokken aanbieder teneinde te komen tot een definitief akkoord over de af te sluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering;
* Aanvragen van voorlopige dekking;
* Controleren van de door de aanbieder opgestelde polis en bijbehorende verzekeringsvoorwaarden.

Wat doet EVR bij AOV beheer en onderhoud?
* Verwerken van mutaties ten aanzien van de verzekering en geven van advies ten aanzien van deze mutaties;
* Periodieke controle, minimaal eenmaal per 2 jaar, van verzekerde hoedanigheid, verzekerd bedrag en of de dekking nog overeenkomt met uw actuele verzekeringsbehoefte;
* Indien van toepassing: Schadebehandeling
* Ondersteuning bij melding arbeidsongeschiktheid;
* Ondersteuning bij contacten met arbeidsdeskundige, CWI, andere instanties;
* Begeleiding traject eventuele herkeuring;
* Overleg standpuntbepaling aanbieder.

Ons werk is om u te helpen inzicht in te krijgen. En daar gaan wij u graag bij helpen. Wanneer u dat wilt kunt u hieronder uw gegevens achterlaten en neemt een adviseur van onze partner EVR contact met u op.