070-7400070
bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Bedrijfsrechtsbijstand

Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering hoort naadloos aan te sluiten op uw onderneming. Wij bekijken wat u doet en gaan voor u op zoek naar een passende verzekering.

Vraag een offerte aan

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt ondersteuning bij juridische geschillen waar u als ondernemer met uw bedrijf tegenaan kunt lopen. Als ondernemer heeft u constant te maken met verschillenden partijen. De kans op een conflict is hierbij nou eenmaal aanwezig. De kosten voor het inhuren van juridische bijstand lopen al snel hoog op.

Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering krijgt u juridisch advies. Vergoeding van advocaten- en proceskosten zijn hierbij ook inbegrepen. Het totaal te besteden bedrag aan (externe) advocaat kosten is vaak gemaximeerd. Het is goed dit vooraf na te lezen in de polisvoorwaarden en u keuze mede hierop te baseren.

Welke risico’s dekt een rechtsbijstandverzekering?

Deze verzekering biedt ondersteuning bij juridische conflicten met onder andere personeel, klanten, het leveren van goederen en diensten door leveranciers, sociale wetgeving en koop, huur en onderhoud van een bedrijfsruimte. Maar ook het verhalen van schade aan uw voertuigen en de gevolgschade daarvan valt binnen de dekking van uw bedrijfsrechtsbijstandverzekering indien u (bedrijfs)voertuigen meeverzekerd.

U kunt naast de standaarddekking aanvullende dekkingen kiezen. Zo kunt u particuliere conflicten van de ondernemer of directeur meeverzekeren. Daarnaast is het in veel gevallen mogelijk om een gelieerd bedrijf zoals een dochteronderneming of bovenliggende holding mee te verzekeren. Wanneer uw bedrijf een tweede bedrijfslocatie heeft, is het raadzaam deze locatie mee te verzekeren. Over de tweede locatie kan namelijk net zo goed een conflict ontstaan.

Voor een rechtsbijstandverzekering is meestal een franchise en soms een eigen risico van toepassing. Reeds bestaande conflicten zijn nooit verzekerd op een verzekering.

Wij werken o.a. samen met:

das arag nationalenederlanden