070-7400070
Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Vervoert u als ondernemer goederen van anderen?

Tijdens transport kan er schade ontstaan aan de goederen die u vervoert. Een belangrijk risico om af te dekken met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

Vraag een offerte aan

Waarom een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering?

Een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is nodig wanneer er schade ontstaat aan goederen van anderen die u als professioneel vervoerder vervoert. Ook bij diefstal van deze goederen is er dekking op een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. In veel gevallen rijdt u op basis van de AVC of CMR voorwaarden. Bij koeriersbedrijven gaat het vaak om de AVK voorwaarden. In deze voorwaarden is opgenomen wanneer u aansprakelijk gesteld kan worden voor een schade. Verzekeraars bieden u als beroepsvervoerder dekking op basis van de van toepassing zijnde voorwaarden. Deze verzekering is nodig voor verschillende vormen van beroepsvervoer. Denk bijvoorbeeld aan een internationaal transportbedrijf, een verhuisbedrijf, een koerier en een gespecialiseerd vervoerder.

Waarom zijn er in de voorwaarden limieten opgenomen?

In een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is een standaard verzekerd bedrag opgenomen. Dit staat vermeld op de offerte en de polis. Daarnaast zijn er specifieke limieten opgenomen per kilogram van de vervoerde zaken. Dit is gekoppeld aan de voorwaarden waaronder de vracht wordt gereden. Voor vervoer binnen Nederland is dat € 3,40 per kg. Voor grensoverschrijdend vervoer wordt dat in Special Drawing Rights (SDR) afgesproken. Dit bedrag is standaard 8,33 SDR. Sommige verzekeraars beperken de vergoeding tot een vast bedrag per kilo.

In welke landen is er dekking op de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering?

Het is belangrijk dat u in het offerteverzoek duidelijk aangeeft in welk gebied u als beroepsvervoerder actief bent. Hier wordt de verzekering op afgestemd. Wanneer u in een ander gebied actief bent dan vermeld op de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering zullen verzekeraars een eventuele schade niet in behandeling nemen.

Kan ik de lading volledig verzekeren?

Afhankelijk van de vervoerde lading kunnen de AVC, CMR of AVK voorwaarden niet voldoende dekking bieden. Doordat u rijdt onder voorwaarden is uw aansprakelijkheid gemaximeerd en tevens afgedekt met de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Uw opdrachtgever kan echter met een verliespost komen te zitten. De lading volledig verzekeren gaat door middel van een goederentransportverzekering. Deze verzekering kan niet door u als vervoerder worden afgesloten. Dit kan worden gedaan door de eigenaar van de goederen.

Zijn er mogelijkheden om uitbesteed vervoer mee te verzekeren?

Uitbesteed vervoer is niet standaard meeverzekerd. Bij de meeste verzekeraars is het wel mogelijk om uitbesteed vervoer mee te verzekeren op een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Het is van belang dit goed op te geven bij het offerteverzoek of ons op de hoogte te brengen wanneer dit gaat spelen bij een lopende polis. Ook zijn er voorwaarden van toepassing waaraan het uitbesteed vervoer moet voldoen. In de voorwaarden staat onder meer opgenomen dat het om een in Nederland ingeschreven onderneming moet gaan.

 

Wij werken o.a. samen met:

allianz asr reaal nationalenederlanden